තරඟකාරී PCB නිෂ්පාදකයා

 • 1.6mm fast prototype standard FR4 PCB

  1.6mm වේගවත් මූලාකෘති සම්මත FR4 PCB

  ද්‍රව්‍ය වර්ගය: FR-4

  ස්ථර ගණන: 2

  අවම හෝඩුවාව පළල / අවකාශය: මිලි 6 යි

  අවම සිදුරු ප්‍රමාණය: 0.40mm

  නිමි පුවරු thickness ණකම: 1.2 මි.මී.

  නිමි තඹ thickness ණකම: 35um

  අවසන් කරන්න: ඊයම් රහිත HASL

  සොල්ඩර් ආවරණ වර්ණය: කොළ

  ඊයම් කාලය: දින 8 යි