තරඟකාරී PCB නිෂ්පාදකයා

  • 3 oz solder mask plugging ENEPIG heavy copper board

    3 අවුන්ස සොල්ඩර් මාස්ක් ප්ලග් කිරීම ENEPIG බර තඹ පුවරුව

    අධික තඹ පීසීබී විදුලිබල ඉලෙක්ට්‍රොනික හා බල සැපයුම් පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වන අතර එහිදී ඉහළ ධාරා අවශ්‍යතාවයක් හෝ දෝෂ ධාරාවක් ඉක්මණින් වෙඩි තැබීමේ හැකියාවක් ඇත. තඹ බර වැඩිවීම දුර්වල PCB පුවරුවක්, න, විශ්වාසදායක සහ දිගු කල් පවතින රැහැන් වේදිකාවක් බවට පත් කළ හැකි අතර හීට් සින්ක්, විදුලි පංකා වැනි අමතර වියදම් සහ විශාල කොටස් අවශ්‍යතාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.